Onderwijs en Cultuur

Meer te weten komen over kwaliteitsvolle hogere studies opportuniteiten in de VS en over het “Meet us”- een programma bedoeld om Amerikanen – VS burgers met verschillende achtergronden wonend in Belgium of hier op doorreis, alsook ambassadepersoneel – samen te brengen met leerlingen van middelbare scholen in België en hen te betrekken in een dialoog over het alledaagse leven in de Verenigde Staten.

Lokale programma's