De banden die verbinden

Ardennes American Cemetery

De banden die verbinden

Chargé d’Affaires, a.i. Matthew Lussenhop

Dit weekend zullen Amerikanen de mannen en vrouwen herdenken die het ultieme offer maakten voor hun natie. In de Verenigde Staten zal Memorial Day (27 mei) herdacht worden met parades voor oud-strijders, met kinderen op fietsen gedecoreerd met rood-wit-blauw gekleurde linten, en met marcherende schoolorkesten. Families zullen barbecues organiseren en Amerikaanse vlaggetjes achterlaten op de graven van overleden geliefden wanneer ze begraafplaatsen bezoeken. Voor de Amerikaanse Ambassade in België is het steeds een eer om hulde te brengen aan de gevallen Amerikaanse soldaten die in Europa een ultieme rustplaats hebben gevonden duizenden kilometers van huis verwijderd. Dit weekend zal ik Belgen en Amerikanen vergezellen naar ceremonies aan de begraafplaatsen en monumenten van de American Battle Monuments Commission in Flanders Field, de Ardennen en Henri-Chappelle, alsook kleinere plechtigheden in gemeenschappen over heel België. Het is een hartverwarmende ervaring om deze eenvoudige, maar diepgaande herdenkingen samen met Belgen te beleven.

Belgen denken ook aan hun eigen gevallen soldaten met het naderen van het 100-jarig jubileum van het einde van de Eerste Wereldoorlog. Doorheen de Groote Oorlog en de Tweede Wereldoorlog waren onze landen verbonden door een gemeenschappelijk vrijheidsstreven. Dit weerspiegelde zich in het lanceren van een Commission for Relief in Belgium door onze burgers, een erfenis die voortleeft in de Belgian American Educational Foundation. Deze banden bleven eveneens zichtbaar na de daaropvolgende Tweede Wereldoorlog, met het Marshall Plan en de creatie van de NAVO die de basis vormden voor zeven decennia van vrede en voorspoed. De erfenis van die investeringen in België en Luxemburg – vandaag samen goed voor 4.5 miljard dollar – is nog steeds zichtbaar in hedendaagse investeringsinitiatieven zoals het Waalse ‘Plan Marshall 4.0’.

Tijdens mijn verblijf in België werd ik dikwijls herinnerd aan de (veer)kracht van het Amerikaans- Belgische partnerschap. Eerder deze week begon de U.S. First Cavalry Division van Fort Hood, Texas, met het verschepen van duizenden troepen en tonnen aan materiaal via de haven van Antwerpen, op weg naar de oostflank van de NAVO. Dit is een duidelijk voorbeeld van het geostrategische belang an België binnen Europa, mogelijk gemaakt door de investeringen in infrastructuur. Deze uitrol markeert
eveneens de derde grote rotatie van Amerikaanse gevechtseenheden in het kader van de Atlantic Resolve-operatie. Dit werd mogelijk gemaakt door onze investering in het Europese Deterrence Initiative, een investering van meerdere miljarden dollar en een duidelijk signaal van onze ijzersterke verbintenis aan de NAVO-alliantie en de regionale stabiliteit.

Onze leiders op het hoogste niveau hebben de toewijding van de Verenigde Staten aan een hechte relatie met Europa ook onderstreept. Vorige week nog zei President Trump tijdens een bezoek van NAVO-veiligheidsgeneraal Stoltenberg aan het Witte Huis: “De kracht van het NAVO-verbond is niet enkel afhankelijk van militaire macht, maar ook van diepe historische en culturele banden en tradities die onze beschavingen verenigen. Nu moeten we die banden hernieuwen en ons opnieuw wijden aan
ons gedeeld erfgoed.

Jammer genoeg hebben we een verontrustende toename gezien in Russische pogingen om de Europese grenzen van Europa met geweld te hertekenen en om de democratische processen over heel de alliantie te belemmeren. De Verenigde Staten staan zij-aan-zij met Europa, klaar, bereid en in staat om toekomstige uitdagingen inzake veiligheid, vrijheid en welvaart te overkomen. België is een actieve partner in deze gezamenlijke inspanning, mede door de deelname aan luchtpatrouille missies samen met de Verenigde Staten en andere partners om het Baltische luchtruim van de NAVO te verdedigen.

De Verenigde Staten hechten veel waarde aan het reeds lang bestaande luchtpartnerschap met België; een trans-Atlantisch bondgenootschap om het luchtruim te beveiligen dat zich strekt van Europa tot Afghanistan, Syrië en Irak en dat een ideale aanvulling vormt voor Belgische defensie-relaties op het land en op zee. De NAVO gaat boven alles over collectieve defensie en de Verenigde Staten hebben steeds, van bij het begin van de Koude Oorlog, zij-aan-zij gestaan met België, gebruikmakend van
frontlinie straaljagers van de hoogste technologische kwaliteit. De Belgische Strategische Visie voor 2030 verzekert dat nieuwe capaciteiten op het land, op zee en in de lucht de soevereine en geallieerde veiligheids- en defensie-capaciteiten zullen versterken en dat het ook de internationale partnerschappen die essentieel zijn voor de Belgische veiligheid zullen versterken.

Onze relatie is niet gedefinieerd door een enkele strijd of bilaterale overeenkomst; het is een breed en diep partnerschap dat al 185 jaar stand houdt. Met Europese landen die streven naar steeds meer integratie en coöperatie hebben we des te meer aandacht voor het trans-Atlantische partnerschap dat een centrale rol speelt in het beschermen van onze gezamenlijke welvaart, veiligheid en gedeelde waarden, nu en ver in de toekomst.